Članak 10. - Sloboda izražavanja

Dokument

Jovanović - Odluka o nedopuštenosti - 28. 2. 2002.

PDF, 99kb, 5 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

sloboda izražavanja
sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi
radni spor
sudjelovanje na referendumu
uvjeti dopuštenosti (nespojivost ratione temporis)
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske