Članak 10. - Sloboda izražavanja

Dokument

Balenović - Odluka o nedopuštenosti - 30. 9. 2010.

PDF, 260kb, 30 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi
sloboda izražavanja
zabrana diskriminacije na osnovi mišljenja
pravo na pošteno suđenje
nepristranost suda
radni spor
otkaz ugovora o radu
uvjeti dopuštenosti (očigledno neosnovan zahtjev)
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske