Članak 10. - Sloboda izražavanja

Dokument

Marunić - Presuda - 28. 3. 2017.

PDF, 383kb, 22 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

sloboda izražavanja
nužno u demokratskom društvu
zaštita ugleda i prava drugih
izvanredni otkaz ugovora o radu
medijski istupi
narav I težina izrečene sankcije
parnični postupak
Objava

05.05.2017.

Ured zastupnika Republike Hrvatske