O zastupnici

Štefica Stažnik, dipl. iur.

 • rođena 29. listopada 1967. godine u Zagrebu
 

Obrazovanje

 • 2010.                 poslijediplomski studij iz Prava europskih integracija, Pravni fakultet u Rijeci
 • 2001. - 2002.    Diplomatska akademija, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
 • 1992.                 položen pravosudni ispit
 • 1986. - 1990.    Pravni fakultet u Zagrebu (diplomirana pravnica)
 • 1982. - 1986.    Pedagoški obrazovni centar "Bogdan Ogrizović", Zagreb
 

Profesionalna karijera

 • od 2008.           zastupnica RH pred Europskim sudom za ljudska prava
 • 2004. - 2008.   zastupnica RH pred Europskim sudom za ljudska prava i ravnateljica Pravosudne akademije
 • 2003. - 2004.   diplomatska savjetnica u Stalnoj misiji RH pri Ujedinjenim narodima, New York
 • 2000. - 2003.   diplomatska savjetnica u Ministarstvu vanjskih poslova RH
 • 1996. - 2000.   diplomatkinja, Veleposlanstvo RH u Canberri, Australija
 • 1993. - 1996.   zamjenica državnog pravobranitelja Grada Zagreba
 • 1991. - 1993.   vježbenica u privatnom odvjetničkom uredu
 

Članstvo u profesionalnim tijelima

 • Članica Stručnog Odbora Vijeća Europe za poboljšanje postupaka za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Committee of Experts for the Improvement of Procedures for the Protection of Human Rights - DH-PR)
 • Članica Pregovaračkog tima za pristupanje RH Europskoj uniji (Radna skupina za pravosuđe/Radna skupina za ljudska prava)
 • Članica Hrvatskog instituta za javnu upravu
 • Članica Koordinacije središnjeg portala javne uprave od 2004. godine
 • Članica Stručnog Odbora Vijeća Europe protiv trgovanja ljudima (Committee on Action against Trafficking in Human Beings - CAHTEH)
 • Članica izvršnog odbora Lisabonske mreže Vijeća Europe (2004. - 2008.)
 • Članica Komisije za ljudska prava Ujedinjenih naroda (2002. - 2004.)
 • Članica Komisije za položaj žena Ujedinjenih naroda (2004. - 2005.)
 • Članica Vladinog Povjerenstva za ravnopravnost spolova (2000. - 2003.)
 • Nacionalni koordinator Europske komisije protiv rasizma i netolerancije (2000. - 2003.)
 • Članica Odbora za jednakost između žena i muškaraca (2001. - 2003.)

 

Jezici

 • engleski - aktivno
 • njemački, francuski - pasivno


Kontakt

 • Adresa: Krležin gvozd 17, 10000 Zagreb
 • Tel: (01) 6444-600
 • Fax: (01) 6444-613
 • E-mail: ured@zastupnik-esljp.gov.hr