Najčešća pitanja i odgovori

Koga zastupa zastupnica?
Zastupnica zastupa Republiku Hrvatsku i državne interese u svim postupcima u kojima je Republika Hrvatska tužena pred Europskim sudom za ljudska prava. Zastupnica ne zastupa građane u postupcima pred Europskim sudom.
Mogu li zastupnici podnijeti pritužbu zbog nepoštivanja mojih ljudskih prava od strane nekog državnog tijela Republike Hrvatske?
Zastupnica ne može zaprimati pritužbe građana protiv državnih tijela, pravnih osoba i drugih građana.
Namjeravam podnijeti zahtjev Europskom sudu; mogu li ugovoriti sastanak sa zastupnicom da joj iznesem pravni problem?
Zastupnica ne prima stranke i nije ovlaštena davati pravne savjete građanima. U slučaju da podnesete zahtjev Europskom sudu protiv Republike Hrvatske, zastupnica će zastupati tuženu stranu, Republiku Hrvatsku.
Što sve spada u domenu pravnih savjeta?
 U domenu pravnih savjeta spadaju:
  • pitanja o uvjetima koje treba ispuniti za podnošenje zahtjeva;
  • pitanja o pravnom putu koji treba iscrpiti prije podnošenja zahtjeva;
  • pitanja o člancima Konvencije na koji se treba pozvati pred Sudom u pojedinom predmetu.
Mogu li u Uredu zastupnika dobiti pomoć za ispunjavanje obrasca zahtjeva?
Ispunjavanje obrasca u osnovi predstavlja sastavljanje tužbe protiv Republike Hrvatske, pa savjeti za njegovo popunjavanje u načelu spadaju u domenu pravnih savjeta.
Tko zastupa građane u postupcima pred Europskim sudom?
Građane zastupaju:
  • odvjetnici;
  • udruge koje pružaju besplatnu pravnu pomoć i koje su ovlaštene davati pravne savjete;
  • zahtjev Sudu možete podnijeti i samostalno.
Mogu li u Uredu zastupnika predati popunjeni obrazac zahtjeva?
Ne, popunjeni obrazac zahtjeva (koji možete preuzeti ovdje) zajedno sa popratnom relevantnom dokumentacijom šalje se izravno Sudu. Zahtjev mogu podnijeti pojedinci izravno, bez da nužno budu zastupani po odvjetniku. Sva daljnja komunikacija oko predmeta s kojima se kreće u postupak odvija se isključivo putem Suda.
Može li Ured zastupnika provjeriti vodi li se određeni predmet pred Europskim sudom?
Ured zastupnika nije obaviješten i nema evidenciju o svim zahtjevima koji su podneseni protiv Republike Hrvatske pred Europskim sudom. Europski sud obavještava zastupnicu samo o onim predmetima koje uzme u razmatranje i s kojima kreće u postupak te samostalno odlučuje kada će o tome obavijestiti zastupnicu. Podnositelji zahtjeva dobit će informaciju od Suda da su hrvatska Vlada i njezina zastupnica obaviještene o zahtjevu.
Koje informacije o postupku koji sam pokrenuo/la pred Sudom mogu dobiti u Uredu zastupnika?
Komunikacija Ureda zastupnika s podnositeljima zahtjeva u postupcima koji se vode pred Europskim sudom za ljudska prava odvija se isključivo putem tog Suda. To znači da svaka stranka u postupku (i Republika Hrvatska i podnositelj zahtjeva) sva pismena u postupku i u vezi s postupkom dostavlja Europskom sudu, koji ih potom prosljeđuje suprotnoj stranci na znanje ili radi očitovanja.
Dobio/la sam od Suda prijedlog za sklapanja prijateljskog rješenja; mogu li o tome razgovarati sa zastupnicom?
Postupak za sklapanje prijateljskog rješenja (nagodbe) dio je postupka pred Europskim sudom te se odvija putem Europskog suda na već opisani način, tako da svaka stranka Sudu dostavi svoje stajalište o prijedlogu prijateljskog rješenja.
Kome se trebam javiti za isplatu po odluci o prijateljskom rješenju ili presudi Europskog suda?
Rok za isplatu novčane naknade je tri mjeseca od konačnosti odluke odnosno presude. Nakon konačnosti, zaprimit ćete poziv Ureda zastupnika za dostavu podataka potrebnih za isplatu.
Tko prevodi presude Europskog suda na hrvatski jezik i u kojem roku?
Obveza prevođenja presuda Europskog suda nije izričito propisana niti jednim pravno obvezujućim dokumentom.
Međutim, prijevod i objava presuda omogućuju upoznavanje šire stručne i opće javnosti sa temeljnim načelima na kojima Europski sud temelji svoje presude (Preporuka Odbora ministara Vijeća Europe br. Rec(2002)13 državama članicama za objavljivanje i širenje teksta Europske Konvencije o ljudskim pravima i prakse Europskog suda za ljudska prava u državama članicama).
S tim ciljem Ured zastupnika osigurava prijevod svih presuda protiv Republike Hrvatske na hrvatski jezik i njihovu objavu na svojoj web stranici, dinamikom koju dopuštaju financijska sredstva koja su za tu svrhu osigurana u proračunu Ureda zastupnika. 
Ured zastupnika nema obvezu osigurati i objaviti prijevod presude u određenom roku, niti dostaviti prijevod presuda strankama u postupku ili drugim zainteresiranim osobama.  
Službeni tekstovi presuda Europskog suda su tekstovi na engleskom i/ili francuskom jeziku objavljeni na stranicama tog Suda.