Presuda Velikog vijeća - Marguš protiv Hrvatske

Priopćenje za javnost o presudi Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava u predmetu Marguš protiv Hrvatske

Dana 27. svibnja 2014. g. Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava donijelo je presudu u predmetu Marguš protiv Hrvatske. Više o presudi pročitajte u Priopćenju za javnost Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava.


Pisane vijesti | Priopćenje za javnost