Objavljeni prijevodi presuda i odluka Europskog suda u odnosu na Hrvatsku - veljača 2024.

Slika /slike/ecthr.jpg
Ured zastupnika u veljači 2024. godine osigurao je prijevod sljedećih presuda i odluka koje je Europski sud za ljudska prava donio u odnosu na Republiku Hrvatsku:

Zahtila i Koletić - Odluka o brisanju zahtjeva - 7. 11. 2023.
Nova Ljubljanska Banka d.d. - Odluka o nedopuštenosti - 12. 12. 2023.
Grgičin - Odluka o nedopuštenosti - 12. 12. 2023.
Miljak - Presuda - 16. 1. 2024.
Gjurašin - Odluka o nedopuštenosti - 16. 1. 2024.
Sučec i drugi - Odluka o brisanju zahtjeva - 30. 1. 2024.

Predmetne presude i odluke dostupne su u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava (Republika Hrvatska) pod odgovarajućim člankom Konvencije. 
 
Prijevodi presuda i odluka objavljeni na stranicama Ureda zastupnika nisu službeni tekstovi Europskog suda za ljudska prava. Službeni tekstovi presuda i odluka na engleskom i/ili francuskom jeziku, kako protiv Republike Hrvatske tako i protiv drugih država, mogu se pronaći na službenim stranicama Europskog suda putem pretraživača sudske prakse HUDOC.

Pisane vijesti