Objavljen prijevod presude A. i B. protiv Norveške

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava objavio je prijevod presude Velikog vijeća A. i B. protiv Norveške.

U toj presudi od 15. studenog 2016. godine, koja predstavlja razvoj prakse Europskog suda u tumačenju članka  4. br. Protokola br. 7. uz Konvenciju, Europski sud je utvrđivao je li došlo po povrede načela ne bis in idem. Pritom je, ne mijenjajući utvrđenja iz presude Zolotukhin protiv Rusije, dodatno pojasnio što znači dvostruko suđenje ili kažnjavanje (bis).  

Načela koja je iznio Europski sud u toj presudi primjenjiva su u svim postupcima u kojima je sporno  je li došlo do suđenja ili kažnjavanja (bis) osobe za isto kazneno djelo (idem) za koje je ta osoba već bila pravomoćno oslobođena ili osuđena.

S obzirom na to, Ured zastupnika osigurao je prijevod presude na hrvatski jezik kako bi se olakšalo njezino pravilno razumijevanje i primjena utvrđenih načela u prekršajnim i kaznenim postupcima u Republici Hrvatskoj. 

Prijevod presude pogledajte ovdje

Izvorni tekst na engleskom i francuskom jeziku dostupan je na stranicama Europskog suda za ljudska prava. 


 


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP