Objava akcijskog izvješća – izvršenje presude Zustović protiv Hrvatske

Slika /slike/image_gallery.jpg
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Zustović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 27903/15).  Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe na poveznici https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2022)96E.

Pisane vijesti