Novi rok za podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava

Slika /slike/Convention_02.jpg

Rok od 4 mjeseca za podnošenje zahtjeva primjenjivat će se od 1. veljače 2022. 

Novi rok od 4 mjeseca za podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava počinje se primjenjivati od 1. veljače 2022.
 
Naime, Protokolom br. 15 kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, a koji je stupio na snagu dana 1. kolovoza 2021., izmijenjen je članak 35. stavak 1. Konvencije tako da je rok od šest mjeseci za podnošenje zahtjeva skraćen na četiri mjeseca.
 
Novi rok nije retroaktivan te se ne primjenjuje na zahtjeve za koje je konačna nacionalna odluka donesena prije primjene novog pravila.
 

Pisane vijesti