Objava akcijskih planova i izvješća

Slika /slike/Council of Europe.jpg

Izvršenje presuda - objava akcijskih planova i izvješća u predmetima M.H. i dr. protiv Hrvatske, Perkov protiv Hrvatske, Petrović protiv Hrvatske i Dragojević grupa protiv Hrvatske

Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove M.H. i dr. protiv Hrvatske (broj zahtjeva 15670/18 i 43115/18), Dragojević protiv Hrvatske (broj zahtjeva 68955/11 i dr.) i Perkov protiv Hrvatske (broj zahtjeva 33754/16) te akcijsko izvješće u predmetu Petrović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 63093/16). Akcijski planovi i izvješće dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe. 

Pisane vijesti