Nova presuda - Anić protiv Hrvatske

Slika /slike/shutterstock_127229147_cr.jpg

Podnositelju je povrijeđeno pravo na pošteno suđenje u kaznenom postupku jer nije bio pozvan na sjednicu žalbenog vijeća
 

Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) je dana 20. lipnja 2023. donio, a dana 11. srpnja 2023. objavio presudu kojom je utvrdio povredu prava na pošteno suđenje u kaznenom postupku.
 
Podnositelj je osuđen u kaznenom postupku radi počinjenja kaznenog djela bludnih radnji. U žalbi protiv prvostupanjske presude zatražio je da on i njegov branitelj budu pozvani na sjednicu žalbenog vijeća. Unatoč tome, žalbena sjednica održana je bez njihove prisutnosti te je potvrđena osuđujuća presuda.
 
Europski sud je utvrdio povedu prava na pošteno suđenje zbog toga što domaći sud, iako je trebao, nije pozvao podnositelja i njegovog branitelja na žalbenu sjednicu. Pri utvrđenju povrede  pozvao se na svoju ustaljenu praksu (Zahirović protiv Hrvatske i dr.) prema kojoj domaći sud ima dužnost osigurati nazočnost okrivljenika na žalbenoj sjednici vijeća ako je on to zatražio.
 
Ujedno, podnositelju je dosudio 1.500 eura na ime nematerijalne štete zbog povrede Konvencije i 1.500 eura na ime troškova postupka.
 
Ova presuda je konačna i dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr ili na broj telefona 01/6444 600.

Pisane vijesti