Objava akcijskih izvješća

Slika /slike/Council_of_Europe_Flags.jpg

Izvršenje presuda - objava akcijskih izvješća u predmetima Croatia bus d.o.o. protiv Hrvatske i Miklić protiv Hrvatske

Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijska izvješća u predmetima Croatia bus d.o.o. protiv Hrvatske (broj zahtjeva 12261/15) i Miklić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 41023/19). Akcijska izvješća dostupna su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe. 

Pisane vijesti