Analize presuda

Slika /slike/pp 1.20.jpg

Trajektna luka Split d.d., Budimir i Žic

Ured zastupnika pripremio je analize triju presuda koje je Europski sud za ljudska prava donio u odnosu na Hrvatsku.

U predmetu Trajektna luka Split d.d. protiv Hrvatske, Europski sud je istaknuo da je Ustavni sud propustio podnositelju, koji je bio treća zainteresirana strana, dostaviti ustavne tužbe koje je podnijela Lučka kapetanija. Predmetnim postupanjem, došlo je do povrede načela kontradiktornosti i jednakosti stranaka u postupku te je Europski sud utvrdio povredu članka 6. stavka 1. Konvencije.

U predmetu Budimir protiv Hrvatske u kojem je podnositelj prigovorio da mu je oduzeta dozvola za obavljanje posla zbog čega je dulje vrijeme bio nezaposlen i bez prihoda, Europski sud je utvrdio da je došlo do povrede članka 8. Konvencije. Naime, predmetnim oduzimanjem dozvole za rad i otkazom ugovora o radu, dok se još odlučivalo o kaznenoj odgovornosti podnositelja te naknadnim odbijanjem njegovog zahtjeva za naknadom štete nakon što je oslobođen od optužbe za kazneno djelo krivotvorenja isprave, nacionalne vlasti propustile su sveobuhvatno procijeniti situaciju i uspostaviti ravnotežu između podnositeljevog prava na poštovanje privatnog života i zaštite javnog interesa.

Konačno, u predmetu Žic protiv Hrvatske, Europski sud je utvrdio da su nacionalne vlasti, unatoč postojanju pravomoćne i ovršne presude, propustile podnositeljicu zahtjeva vratiti na rad i isplatiti joj naknadu plaće, čime su povrijedile njezino pravo na pošteno suđenje i pravo na mirno uživanje vlasništva.

Analize su dostupne u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku pod odgovarajućim člankom Konvencije, te u rubrici Sudska praksa - Analize presuda i odluka.

Pisane vijesti