Objava akcijskih izvješća

Slika /slike/Council of Europe.jpg

Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske u predmetima: Bulić, Jelčić Stepinac, Mafalani, Narodni list d.d., Pascale, Idžanović, Perkov i M.H.

Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Bulić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 32997/15), akcijski plan u predmetu Jelčić Stepinac protiv Hrvatske (broj zahtjeva 16087/18), akcijsko izvješće u predmetu Mafalani protiv Hrvatske (broj zahtjeva 38765/16), akcijsko izvješće u predmetu Narodni list d.d. protiv Hrvatske (broj zahtjeva 2782/12), akcijsko izvješće u predmetu Pascale protiv Hrvatske (broj zahtjeva 69278/16), akcijsko izvješće u predmetu Idžanović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 67705/14), akcijsko izvješće u predmetu Perkov protiv Hrvatske (broj zahtjeva 69278/16) te akcijski plan u predmetu M.H. i drugi protiv Hrvatske (broj zahtjeva 15670/18 ).

Akcijski planovi i akcijska izvješća dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.

Pisane vijesti