Novi Poslovnik Europskog suda za ljudska prava - srpanj 2014.

Dana 1. srpnja 2014. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Poslovnika Europskog suda za ljudska prava, usvojene na plenarnim sjednicama tog Suda od 14. travnja i 23. lipnja 2014. godine.

Izmjene se odnose na unutarnju organizaciju samog Suda, i to na način izbora predsjednika i potpredsjednika Suda, kao i predsjednika i potpredsjednika pojedinih odjela, te na način izbora tajnika Suda i njegovih zamjenika. Poslovnik je dopunjen i novim pravilom 18.B kojim se uvodi pravni savjetnik Suda čija je zadaća pružiti podršku Sudu u osiguravanju kvalitete i dosljednosti sudske prakse.

Izmjene i dopune nemaju utjecaj na stranke u postupku pred Sudom.Pisane vijesti | Obavijesti