Nova presuda - Margaretić protiv Hrvatske

Povreda prava na slobodu zbog neažurnosti i nedosljednosti pravosuđa

Dana 05. lipnja 2014. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je g. Bruni Margaretiću (tužitelju) povrijeđeno pravo na slobodu zbog odluka hrvatskih sudova kojima je određen i produžavan njegov pritvor.

Naime, protiv podnositelja se vodio kazneni postupak zbog osnovane sumnje na udruživanje radi počinjenja kaznenog djela i zlouporabe položaja i ovlasti. Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je podnositelju istražni zatvor, u kojem se tužitelj nalazio od 23. ožujka 2012. do 21. svibnja 2013. Pritvor je bio određen zbog opasnosti da tužitelj utječe na tri svjedoka, te zbog opasnosti da na slobodi koordinira svoju obranu sa osobom koja je u tom kaznenom postupku bila drugooptužena. U srpnju 2012. pritvor je produžen samo zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke. Međutim, kada su svi svjedoci konačno ispitani (u studenom 2012.) pritvor je tužitelju ipak produžen zbog opasnosti da će na slobodi koordinirati svoju obranu sa drugooptuženikom.

Europski sud je prvo zaključio da nadležno državno odvjetništvo nije pokazalo dovoljan stupanj ažurnosti prilikom ispitivanja svjedoka, dopuštajući na taj način boravak u pritvoru tužitelja kroz gotovo osam mjeseci, iako su u konačnici ti svjedoci ispitani u samo dva dana. Također, Europski sud je utvrdio da odluka suca istrage o produženju pritvora nakon ispitivanja svjedoka nije bila dosljedna ranijim odlukama o produženju pritvora tužitelju, jer je isti istražni sudac u tim ranijim odlukama bio odustao od određivanja pritvora zbog opasnosti od koordinacije obrane tužitelja i drugookrivljenika.

Europski je sud utvrdio da za takvu nedosljednost istražni sudac nije dao nikakvo obrazloženje, zbog čega je povrijeđeno pravo tužitelja na slobodu iz čl. 5. st. 1. Konvencije.

Osim toga, Europski sud je utvrdio i da Ustavni sud Republike Hrvatske povrijedio pravo podnositelja na sudski nadzor odluka o pritvoru, jer je odbacio njegovu ustavnu tužbu protiv odluka istražnog suca o njegovom pritvoru. Ustavni sud je to učinio jer su u međuvremenu, nakon podnošenja ustavne tužbe, bile donijete nove odluke istražnog suca o produženju tužiteljevog pritvora. Propust Ustavnog suda da pravodobno meritorno odluči o zakonitosti tužiteljevog pritvora (prije nove odluke istražnog suca o produženju pritvora) doveo je do povrede prava tužitelja na sudski nadzor pritvora (čl. 5. st. 4. Konvencije).

Za utvrđenu povredu konvencijskog prava Sud je tužitelju dosudio pravičnu naknadu u iznosu od 1.400,00 EUR na ime duševnih boli, te 850 EUR na ime troškova postupka.

Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.

Ova presuda je dostupna na web stranici Suda na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP