Nove odluke - Mesić i drugi protiv Hrvatske i Bratulić protiv Hrvatske

Slika /slike/presuda.JPG

Izricanje preventivne mjere za sportski huliganizam ne predstavlja povredu Konvencije

Europski sud za ljudska prava odlučio je zajednički ispitati zahtjeve (tužbe) podnositelja g. Mesića, g. Zečevića, g. Jurića, g. Vrhovskog i g. Jeđuda i dana 14. ožujka 2019.g. donijeti jednu odluku u odnosu na sve podnositelje koji su pred Europskim sudom prigovarali da im je zbog provođenja prekršajnih postupaka zbog izazivanja nereda na sportskim natjecanjima te podredno i izricanja preventivnih mjera zabrane odlaska na određene sportske događaje povrijeđeno pravo  da ne budu dva puta suđeni ili kažnjeni u istoj stvari (ne bis in idem).
 
Imajući u vidu da je Europski sud nedavno donio odluku u istovjetnom predmetu (Seražin protiv RH), isti je odlučio navedene zahtjeve podnositelja ispitati zajedno. Nakon detaljne analize mjera zabrane posjećivanja nogometnih utakmica, izrečenih na temelju Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, Europski sud za ljudska prava je utvrdio da se ta mjera razlikuje od zaštitne mjere, te da ne predstavlja „kaznenu optužbu“, pa stoga čl. 4. Protokola broj 7. uz Konvenciju nije primjenjiv u ovim slučajevima. Stoga je Europski sud za ljudska prava donio odluku da su zahtjevi ratione materiae nespojivi sa odredbama Konvencije, te je odbacio tužbe kao nedopuštene.
 
Europski sud za ljudska prava je dana 14. ožujka 2019. u predmetu Bratulić protiv RH, donio odluku o brisanju zahtjeva s liste predmeta budući da se podnositelj nakon podnošenja zahtjeva nije javljao Europskom sudu, iz čega je sud je zaključio da podnositelj zahtjeva više ne ustrajava u svom zahtjevu, a nisu postojale nikakve posebne okolnosti koje bi zahtijevale daljnje razmatranje predmeta.
 
Ove odluke o nedopuštenosti zahtjeva su konačne i dostupne na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (https://uredzastupnika.gov.hr) u rubrici Sudska praksa.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP