Nova presuda Velikog vijeća - Zubac protiv Hrvatske

Odbačajem revizije Vrhovni sud Republike Hrvatske nije podnositeljici povrijedio pravo na pristup sudu

Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava (dalje u tekstu: Sud) je dana 5. travnja 2018. g. objavilo presudu u predmetu Zubac protiv Hrvatske kojom je jednoglasno presudilo da podnositeljici nije bilo povrijeđeno pravo na pristup sudu jer je Vrhovni sud Republike Hrvatske njezinu reviziju odbacio kao nedopuštenu (čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda).
 
Pravni prednik podnositeljice je u parničnom postupku pred Općinskim sudom u Dubrovniku tražio utvrđenje ništavosti ugovora o zamjeni nekretnina i predaju zamijenjene nekretnina. U tužbi je vrijednost predmeta spora označio kao 10.000,00 kuna, da bi kasnije tijekom prvostupanjskog postupka tu vrijednost promijenio na 105.000,00 kuna. Nakon što su Općinski i Županijski sud u Dubrovniku odbili tužbeni zahtjev, ujedno prihvativši veću vrijednost predmeta spora po kojoj su izračunali i troškove postupka on je podnio reviziju Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. Vrhovni sud je reviziju odbacio jer je utvrdio da je vrijednost predmeta spora bila 10.000,00 kuna, a ne 105.000,00 kuna, i to zato što je vrijednost bila povećana protivno zakonskim odredbama.  
 
Nakon što je nakon suprugove smrti preuzela postupak, podnositeljica je prigovarala da je odbačajem revizije po vrijednosnom kriteriju Vrhovni sud Republike Hrvatske povrijedio njezino pravo na pristup sudu, osobito jer su Općinski sud u Dubrovniku i Županijski sud u Dubrovniku prihvatili veću vrijednost predmeta spora, te iz tog razloga izračunali i viši parnični trošak koji je ona morala platiti. 
 
Međutim, Sud je utvrdio da podnositeljici nije povrijeđeno pravo na pristup sudu jer odbačaj revizije nije bio rezultat pretjerano formalističkog tumačenja prava, postavljanje vrijednosnog kriterija za dopuštenost revizije je bilo legitimno, a Vrhovni sud je opravdano provjerio zakonske pretpostavke za dopuštenost revizije i ukazao na postupovne pogreške nižih sudova. Također, podnositeljičin tužbeni zahtjev pred domaćim sudovima bio je razmotren na dvije razine nadležnosti i nije se postavilo pitanje poštenosti tog postupka.  
 
Sud je naglasio da je praksa Vrhovnog suda o odbačaju revizije u sličnim predmetima bila jasna, dosljedna i predvidiva, a pogreške koje su dovele do nedopuštenosti revizije primarno i objektivno su se mogle pripisati podnositeljici i njezinom pravnom predniku koji su i postavljali vrijednost predmeta spora u predmetu. Kasnije postupovne pogreške nižestupanjskih sudova nisu promijenile činjenicu da je primarna pogreška bila ona podnositeljičinog prednika. Uzimajući sve navedeno u obzir, Sud je presudio da nije došlo do povrede prava na pristup sudu.
 
Navedena presuda je konačna. Dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom i francuskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.    
 
 
 
 
 

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP