Nova presuda - Romić i drugi protiv Hrvatske

Slika /slike/crnković.jpg

Povreda prava na pošteno suđenje u kaznenim postupcima zbog nedostavljanja podnesaka državnog odvjetništva na očitovanje okrivljeniku i nepozivanja okrivljenika na sjednice žalbenih vijeća

Dana 14. svibnja 2020. godine Europski sud za ljudska prava donio je jedinstvenu presudu prethodno spojivši odlučivanje o zahtjevima (tužbama) podnositelja u 7 predmeta Romić, Vlaškalić, Radonić, Dumančić, Severec, Topalović i Domazet.

Europski sud je potvrdio svoje stajalište kako nedostavljanje podneska koji sadrži obrazloženo mišljenje nadležnog državnog odvjetništva okrivljeniku u žalbenom postupku predstavlja povredu prava na jednakost stranaka i kontradiktornost postupka kao što je to utvrdio već ranije u presudama Zahirović, Lonić i Bosak. Stoga je Sud utvrdio da je u odnosu na prvo podnositelje, te, trećeg, četvrtog, petog, šestog i sedmog podnositelja došlo do povrede članka 6. st. 1 Konvencije.

Nadalje, Sud je utvrdio da su domaći sudovi održali drugostupanjske sjednice u odsutnosti podnositelja zahtjeva iako su isti smatrali da je njihova prisutnost opravdana jer su osporavali činjenične i pravne osnove prvostupanjskih presuda. Shodno tome, s obzirom na postupanje suporotno gore navedenoj sudskoj praksi, Sud je utvrdio da je došlo do povrede članka 6. st. 1 i 3 (c) Konvencije u odnosu na drugog, trećeg, četvrtog, petog i šestog i sedmog podnositelja zahtjeva.

Slijedom navedenog, Sud je prvopodnositeljima dosudio 1.000,00 eura, a preostalim podnositeljima 1.500,00 eura naknade na ime neimovinske štete, uvećane za troškove postupka.

Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (https://uredzastupnika.gov.hr) u rubrici Sudska praksa.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti