Nova presuda - Pejkić protiv Hrvatske

Slika /slike/crnković.jpg

Povreda prava na pošteno suđenje u kaznenom postupku protiv podnositeljice zahtjeva

Dana 17. siječnja 2023. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je presudu u predmetu Pejkić protiv Hrvatske u kojoj  je utvrdio da je podnositeljici povrijeđeno pravo na pošteno suđenje u kaznenom postupku (čl. 6. Konvencije) koji se protiv nje vodio, zbog toga što joj na odgovor nije proslijeđen podnesak nadležnog državnog odvjetništva na njezinu žalbu.  Europski sud utvrdio je i povredu prava na zaštitu privatnog života (čl. 8. Konvencije) zbog nedovoljno obrazloženih rješenja nadležnog suda kojima je određivao i produljivao mjere tajnog nadzora nad podnositeljicom zahtjeva tijekom istrage.
 
Protiv podnositeljice se vodio kazneni postupak pred Županijskim sudom u Zagrebu radi kaznenog djela primanja mita kao i protiv još dvojice okrivljenika radi davanja mita. Postupak je započeo 2009. godine pokretanjem kaznene istrage tijekom koje je taj sud, na zahtjev USKOK-a, odobrio mjere tajnog nadzora i snimanja podnositeljice zahtjeva. Podnositeljica je 2011. godine u tom kaznenom postupku pravomoćno osuđena na dvije godine zatvora.
 
Pozivajući se na svoja već ranija utvrđenja u presudama Zahirović protiv Hrvatske i Lonić protiv Hrvatske, Europski sud je utvrdio kako u ovom predmetu nema značajnih činjenica i dokaza koje bi ga navele na zauzimanje drugačijeg stava nego u tim predmetima. Ponovio je da je i u ovom predmetu došlo do povrede jednakosti stranaka u postupku jer podnositeljici nije bio proslijeđen na odgovor podnesak nadležnog državnog odvjetništva koji je bio podnesen kao odgovor na njezinu žalbu na prvostupanjsku presudu. Također je naveo da je u svojim prijašnjim presudama (primjerice Dragojević protiv Hrvatske) zauzeo stav da nedovoljno obrazložena rješenja o određivanju posebnih dokaznih radnji predstavljaju povredu prava na privatnost iz čl.8 Konvencije. Do istog zaključka došao je i u ovom predmetu nakon razmatranja obrazloženja rješenja Županijskog suda u Zagrebu o određivanju posebnih dokaznih radnji, te je utvrdio povredu Konvencije i u tom dijelu.
 
Europski sud je za navedene povrede čl. 6. i 8. Konvencije naložio isplatu iznosa od 1.500 EUR podnositeljici na ime nematerijalne štete zbog povrede Konvencije, te iznos od 3.450 EUR na ime troškova postupka.
 
Ova presuda je konačna te je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.

Pisane vijesti