Nova presuda - Daraibou protiv Hrvatske

Slika /slike/Vanjska granica.jpg

Povreda materijalnog i postupovnog aspekta čl. 2. Konvencije zbog propusta nacionalnih vlasti da poduzmu dovoljne mjere za zaštitu života i tijela podnositelja koji je stradao u požaru u policijskoj postaji

Europski sud za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Europski sud) dana 13. prosinca 2022. je donio, a 17. siječnja 2023. objavio presudu u predmetu Daraibou protiv Hrvatske u kojem je utvrdio povredu materijalnog i postupovnog aspekta čl. 2. Konvencije zbog toga što domaće vlasti nisu poduzele dovoljne mjere za zaštitu života i tijela podnositelja koji je stradao u požaru  u policijskoj postaji, te zbog propusta u istrazi koja je slijedila nakon tog događaja, a koja nije bila dovoljno detaljna i učinkovita prema konvencijskim standardima.
 
U ožujku 2015. podnositelj je bio uhićen s drugim osobama jer je ilegalno prešao hrvatsku granicu, te je do povratka (readmisije) u Republiku Srbiju bio s drugim osobama smješten u prostoru za zadržavanje nezakonitih migranata, sobi u podrumu Postaje granične policije Bajakovo.  Uz video nadzor i osobni nadzor dvoje policijskih službenika u sobi je izbio je požar koji se nekontrolirano proširio objektom. U požaru je podnositelj zahtjeva zadobio teške tjelesne ozljede u vidu opeklina po tijelu, a trojica migranta su smrtno stradala.
 
MUP je formirao neovisni tim za utvrđivanje okolnosti i uzroka požara koji je utvrdio da dežurni policajci nisu putem video nadzora uočili da pritvorenici namjeravaju zapaliti požar u prostoriji u kojoj su se nalazili, a oni koji su bili zaduženi za osiguranje prostorije neposrednim nadzorom taj nadzor nisu vršili u tom trenutku. Utvrđeno je da pretraga migranata nije bila temeljita. Pokrenut je stegovni postupak protiv dvoje policijskih službenika, od kojih je jedan proglašen odgovornim za težu povredu službene dužnosti zbog neizvršavanja nadzora. Državno odvjetništvo provelo je brojne kaznene izvide, te je pokrenulo istragu protiv podnositelja zbog osnovane sumnje da je ugrozio imovinu i život ljudi.
 
Europski sud je utvrdio povredu materijalnog aspekta prava na život jer je u domaćem postupku utvrđeno da je požar najvjerojatnije bio izazvan upaljačem koji je kao i opušci cigareta pronađen ispred sobe u kojoj se nalazio podnositelj i druge osobe, iako su svi bili pretraženi pri dolasku u postaju i dva upaljača su im bila oduzeta.   
 
Nadalje, Europski sud je smatrao da su postojali ozbiljni nedostaci u načinu nadgledanja podnositelja i drugih osoba jer usprkos postojanju video nadzora, ništa nije poduzeto nakon što se monitor putem kojeg je vršen video nadzor zamračio, niti su policajci koji su neposredno  trebali nadgledati sobu bili stalno prisutni. Dodatno, Europski sud je primijetio da se u stegovnom postupku protiv policajaca nadležno tijelo pozvalo na "neprimjerenost prostora i određene organizacijske nedostatke" (zgrada Policijske postaje, kao i njezino osoblje bilo je loše opremljeno za suočavanje s požarom te nije postojao požarni plan niti osiguran požarni put).
 
Slijedom navedenog, domaće vlasti nisu dostatno zaštitile život podnositelja zahtjeva sukladno čl. 2. Konvencije u njegovom materijalnom aspektu.
 
U odnosu na postupovni aspekt čl. 2. Konvencije, Europski sud je naveo da je početna reakcija nadležnih tijela bila brza jer su bez odgađanja provela očevid i obavila obavijesne razgovore s podnositeljem i tridesetak policajaca, pribavila nalaz i mišljenje o uzroku požara, te su odmah pokrenula istragu. Što se tiče temeljitosti i sveobuhvatnosti istrage, Europski sud je ponovio da su brojna pitanja koja se tiču pretrage i nadzora pritvorenika, te neprimjerenosti smještajnog prostora, ostala bez odgovora, te se stoga ne može smatrati da je ta istraga bila detaljna sukladno konvencijskim standardima. Premda je formiran stručni tim koji je izradio izvješće ukazujući na brojne nedostatke, navedeno je rezultiralo samo stegovnim postupcima protiv dva policijska službenika, bez utvrđivanja postojanja institucionalnih, organizacijskih nedostataka ili pogrešaka koje su dovele do nesreće.
 
Navedeni način postupanja uzrokovao je povredu postupovnog aspekta čl. 2. Konvencije.
 
Europski sud je podnositelju dosudio 15.000,00 EUR naknade za nematerijalnu štetu, te 5.000,00 EUR za troškove i izdatke postupka.
 
Ova presuda nije konačna, te je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda na hrvatski jezik, bit će dostupna na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr.

Pisane vijesti