Nova presuda - Miljak protiv Hrvatske

Slika /slike/čekić i vaga.jpg

Neprovođenje učinkovite istrage o zlostavljanju podnositelja u zatvoru od strane pravosudnih policajaca uzrokovalo povredu Konvencije

Dana 16. siječnja 2024. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) u odboru od troje sudaca donio je presudu u kojoj je utvrdio povredu materijalnog i postupovnog aspekta članka 3. Konvencije (zabrana mučenja i nečovječnog postupanja i kažnjavanja) zbog neučinkovite istrage događaja u kojem je podnositelj zadobio teške ozljede tijekom intervencije pravosudnih policajaca, kao i zbog težine samih ozljeda.
 
Podnositelj zahtjeva prigovorio je zbog uporabe prekomjerne sile koju su prema njemu upotrijebili pravosudni policajci u listopadu 2016. tijekom pregleda ćelije u Zatvoru u Splitu gdje je izdržavao kaznu. Podnositelj je istu večer nakon incidenta odveden u bolnicu gdje mu je dijagnosticiran prijelom dva rebra, više ogrebotina i tragova udaraca na lijevoj strani prsnog koša, na području vrata i glave, zbog čega je operiran i ostalo hospitaliziran u bolnici osam dana. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je tijekom istrage pribavilo zapisnik o očevidu i medicinsko vještačenje. U siječnju 2018. odbacilo je podnositeljevu kaznenu prijavu zaključivši da, budući da je medicinsko vještačenje dopustilo mogućnost različitih načina nastanka ozljeda, nema osnovane sumnje da su osumnjičeni pravosudni policajci namjerno nanijeli teške tjelesne ozljede podnositelju zahtjeva.
 
Premda podnositelj nije preuzeo kazneni progon i nije podnio ustavnu tužbu, Europski sud je ocijenio da je njegov zahtjev dopušten zato što je ustavna tužba tek 2019. godine postala učinkovito domaće pravno sredstvo za pritužbe koje se odnose na neučinkovite istrage.
 
Europski sud je primijetio da istraga nije pokrenuta neposredno nakon događaja, već tek na temelju naknadne kaznene prijave podnositelja šest mjeseci kasnije. Nadležno državno odvjetništvo kaznenu prijavu je odbacilo bez pažljivog ispitivanja svih relevantnih činjenica i bez ispitivanja podnositelja i osumnjičenih zatvorskih čuvara, iako je raspolagalo medicinskim vještačenjem koje je dopuštalo nekoliko različitih scenarija o mogućim uzrocima ozljeda podnositelja. Stoga je zaključio da istraga nije bila temeljito provedena, što je uzrokovalo povredu članka 3. Konvencije u postupovnom aspektu.
 
Nadalje, Sud je smatrao da je podnositelj iznio dovoljno elemenata za stvaranje snažne pretpostavke o tome da je pretrpio teške tjelesne ozljede na način da su ga zatvorski čuvari udarali šakama i nogama dok je nepokretan ležao na podu zatvorske ćelije, uslijed čega je operiran i hospitaliziran. S obzirom da tužena država nije iznijela uvjerljivo objašnjenje da su pretrpljene ozljede nastale na drugačiji način, niti je istraga bila provedena u skladu s konvencijskim standardima, Sud je utvrdio da je došlo i do povrede članka 3. Konvencije u njegovom materijalnom aspektu.
 
Europski sud je dosudio podnositelju iznos od 12,000 EUR na ime nematerijalne štete i 3,000 EUR na ime troškova postupka.
 
Ova presuda je konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda na hrvatski jezik, bit će dostupna na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr  ili broj telefona 01/6444 600.

Pisane vijesti