Nova presuda - Milić i drugi protiv Hrvatske

Istraga ratnog zločina je bila učinkovita - nema povrede prava na život

Dana 25. siječnja 2018. g. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) donio je presudu kojom je utvrdio da Republika Hrvatska podnositeljima nije povrijedila pravo na život, obzirom su domaća tijela istražila sve okolnosti smrti P.M.-a, koje se dogodilo dana 5. kolovoza 1995. godine kod mjesta Žegar.
 
Nakon što su 2005. godine bliski srodnici pokojnog P.M.-a podnijeli tužbu protiv države radi naknade štete, policija je otvorila istragu o utvrđivanju načina njegove pogibije, pritom ispitavši svjedoka, nakon čega se došlo do saznanja da se P.M. tijekom Domovinskog rata pridružio seoskim stražama na okupiranom teritoriju RH.
 
Dana 11. kolovoza 2015. godine, policija je zaprimila anonimnu prijavu o navodno 12-ero ubijenih starijih osoba u „Milića pećini“, među kojima se nalazio i P.M. Ispitala je mještane Žegara, koji nisu imali saznanja o bilo kakvom zločinu počinjenom u toj pećini, već o tome da je petero naoružanih pripadnika srpskih paravojnih jedinica, među kojima se nalazio i P.M., stradalo u oružanom sukobu sa Hrvatskom vojskom tijekom operacije „Oluja“. Ispitala je pripadnike Hrvatske vojske, koji nisu imali nikakvih saznanja o eventualnom zločinu počinjenom ondje. ŽDO u Zadru je 1. listopada 2015. zatvorilo predmet i obustavilo poduzimanje daljnjih izvida jer se informacija iz anonimnog pisma pokazala nevjerodostojnom.
 
U međuvremenu je tijekom 2014. godine okončan građanski postupak, povodom zahtjeva bliskih srodnika umrlog za naknadu štete.
 
Europski sud je ponovio svoja utvrđenja da građanski postupak nije relevantan za razmatranje je li došlo do povrede postupovnih obveza države na temelju čl. 2. Konvencije, te da isti ne utječe na tijek šestomjesečnog roka. Sud je odbacio dio zahtjeva koji se odnosio na istragu prije 11. kolovoza 2015. jer su podnositelji puno prije podnošenja zahtjeva trebali biti svjesni zastoja u postupanju domaćih tijela.
 
U odnosu na postupanje domaćih tijela nakon 11. kolovoza 2015. Europski sud je utvrdio da je policija provjerila informacije iz anonimne prijave, koje nisu dale konkretnih rezultata, ispitala je svjedoke, slijedila je sve dostupne tragove odnosno pratila je sve smjerove kaznenih izvida, prilikom čega nije napravila propuste u radu. Stoga se istraga može smatrati učinkovitom.
 
Zaključno, Europski sud je utvrdio da niti u ovom predmetu nije povrijeđeno pravo na život tužitelja, jer je reakcija tijela kaznenog progona bila adekvatna, u smislu čl. 2. Konvencije.
 
Presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.
 
Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.
 
 

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP