Nova odluka - Ezgeta protiv Hrvatske

Zahtjev podnesen Europskom sudu prije okončanja svih domaćih postupaka o liječničkom nemaru je preuranjen

Europski sud za ljudska prava donio je dana 11. siječnja 2018.g. odluku o nedopuštenosti zahtjeva u predmetu podnositelja g. Joze Ezgeta i gđe Jagode Ezgeta, koji su pred Europskim sudom prigovarali da nadležna domaća tijela nisu na primjeren način istražila okolnosti smrti njihovog djeteta, koja je navodno bila posljedica liječničkog nemara.
Sin podnositelja zahtjeva rođen je u listopadu 2008.g. U ožujku 2009.g. podnositelji su sina odveli pedijatru, koji je utvrdio nepravilan rad srca djeteta, te ih je uputio da se hitno obrate u Kliniku za dječje bolesti. Ubrzo nakon primitka u Kliniku, dijete je preminulo. Provedena obdukcija pokazala je da je dijete bolovalo od rijetke malformacije srca.
Povodom obraćanja podnositelja raznim domaćim tijelima okolnosti medicinske skrbi djeteta ispitali su Ministarstvo zdravlja i Hrvatska liječnička komora, dok su policija i državno odvjetništvo proveli radnje radi ispitivanja postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela od strane bilo kojeg od liječnika koji su skrbili o djetetu. Kako je državno odvjetništvo zaključilo da nema osnove za pokretanje postupka protiv patologa i pedijatra, podnositelji su sami preuzeli kazneni progon. Patolog je pravomoćno oslobođen svih optužbi, dok je kazneni postupak protiv pedijatra završio odbacivanjem prijedloga podnositelja za provođenje istrage. Istovremeno, proveden je kazneni postupak protiv liječnika iz bolnice koji su skrbili o djetetu podnositelja nakon rođenja, te je donesena nepravomoćna oslobađajuća presuda. Drugostupanjski postupak je u tijeku. Parnični postupak za naknadu štete koji su podnositelji također pokrenuli također je još u tijeku.
Europski sud je istaknuo da hrvatski pravni sustav pruža više mogućnosti utvrđivanja odgovornosti za liječnički nemar, kroz kaznene, parnične i disciplinske postupke.  Podnositelji su te mogućnosti iskoristili pokrenuvši više kaznenih postupaka i parnični postupak.
Uvažavajući stadij u kojem se trenutno nalazi kazneni postupak protiv liječnika koji su skrbili o djetetu podnositelja nakon rođenja, kao i stadij u kojem se nalazi parnični postupak za naknadu štete, Europski sud je zaključio da je zahtjev podnositelja u ovome trenutku preuranjen. Sud je dodatno istaknuo kako duljinu trajanja kaznenog postupka treba sagledati u kontekstu relevantnih činjenica, poglavito složenosti postupka, te je stoga istaknuo i da bi u ovom trenutku bilo preuranjeno zaključiti kako domaći sustav nije učinkovit.
Konačno, Sud je istaknuo kako će podnositelji zahtjeva imati mogućnost podnijeti novi zahtjev Europskom sudu nakon iscrpljenja svih domaćih pravnih sredstava u postupcima koji su još u tijeku, ili pak ukoliko bi došlo do neopravdanog odugovlačenja navedenih postupaka pred domaćim tijelima.
Sukladno članku 28. st. 1. a) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda odluka je postala konačna danom donošenja.
 Odluka je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.     

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP