Nova presuda - Marunić protiv Hrvatske

Povreda prava na slobodu izražavanja zbog otkaza ugovora o radu

Dana 28. ožujka 2017. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je tužiteljici, gđi Mireli Marunić (dalje: tužiteljica), povrijeđeno pravo na slobodu izražavanja zbog otkaza ugovora o radu kojeg joj je dao njezin poslodavac, komunalno društvo „Kostrena“ (dalje: tvrtka) iz Kostrene.
 
Naime, tužiteljica je bila zaposlena kao direktorica navedene tvrtke. Tijekom 2007. godine, predsjednik skupštine tvrtke je putem medija kritizirao tužiteljicu zbog slabih poslovnih rezultata tvrtke. Tužiteljica je, također putem medija, odgovorila na te kritike, upozoravajući da tvrtka nezakonito naplaćuje parkiranje na određenim parcelama, te je pozvala državnu reviziju, kao i USKOK i policiju, da provjere njezin rad. Kao posljedicu tog medijskog istupa, tužiteljici je otkazan ugovor o radu zbog povrede ugleda tvrtke. Tužiteljica je pokrenula parnicu protiv tvrtke zbog tog otkaza, ali su hrvatski sudovi utvrdili da je otkaz bio zakonit.  
 
Europski sud je, za razliku od hrvatskih sudova, smatrao da je tužiteljica imala pravo odgovoriti na javne kritike na isti način kako su joj i upućene, te da u svojim izjavama nije povrijedila obvezu lojalnosti prema svom poslodavcu.
 
Za utvrđenu povredu konvencijskog prava Sud je dosudio tužitelju pravednu naknadu u iznosu od 1.500,00 EUR na ime nematerijalne štete, odbivši pritom njezin zahtjev za naknadu troškova postupka.
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.
 
Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.
 

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP