Nova presuda - Lemo i drugi protiv Hrvatske

Povreda prava na dom zbog neprovođenja testa razmjernosti

Dana 10. srpnja 2014. Europski sud za ljudska prava je donio presudu u predmetu osmero podnositelja zahtjeva koji su na temelju presuda hrvatskih sudova bili iseljeni iz stanova (prostorija) namijenjenih za privremeni smještaj, nakon privatizacije Hotela Mlini. 
Sud je utvrdio da je Republika Hrvatska podnositeljima povrijedila pravo na dom zajamčeno člankom 8. Konvencije jer unatoč njihovima prigovorima da ih se iseljava iz prostorija u kojima su stanovali dugo vremena i za koje su plaćali stanarinu, te koje su smatrali svojim domom, hrvatski sudovi nisu proveli test razmjernosti, odnosno nakon što su utvrdili da podnositelji prema domaćim propisima nisu imali pravo na posjed tih prostorija „oni –domaći sudovi - nisu dalje analizirali razmjernost mjera koje su bile poduzete protiv podnositelja“ (vidi stavak 44. i 45. presude). 
Europski sud ponovio je da je pojam „doma“ autonomni konvencijski koncept koji ne ovisi o klasifikaciji u pravu određene države, te nije ograničen na prostore koji su u zakonitom posjedu ili zakonito utvrđeni, već zaključak o tome predstavljaju li određene prostorije dom ovisi o činjeničnim okolnostima, točnije o postojanju dostatne i trajne veze s određenim mjestom. 
Na ime nematerijalne štete radi povrede prava na dom podnositeljima je ukupno dosuđen iznos od 54.750,00 EUR, te na ime troškova postupka pred Europskim sudom iznos od 3.000,00 EUR na. 
Ujedno, na temelju ove presude podnositelji mogu podnijeti zahtjev za ponavljanje postupka pred nadležnim domaćim sudom u skladu s člankom 428(a) Zakona o parničnom postupku.
Ova je presuda dostupna na hrvatskom jeziku na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (www.vlada.hr/ured-zastupnika), a na engleskom jeziku na web stranici Europskog suda za ljudska prava na engleskom i francuskom jeziku. 
Za sve upite glede ove presude molim kontaktirati Ured putem elektronske pošte: ured@zastupnik-esljp.hr.


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP