Nova presuda - Hodžić protiv Hrvatske

Slika /slike/hodzic.jpg

Nemogućnost osporavanja nalaza psihijatrijskog vještačenja u kaznenom postupku povrijedila je podnositeljevo pravo na pravično suđenje

povredu prava na pošteno suđenje iz čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u njegovom kaznenom dijelu (u odnosu na domaći kazneni postupak) te u njegovom građanskom dijelu (u odnosu na postupak prisilnog smještaja podnositelja u psihijatrijsku ustanovu).

Naime, protiv podnositelja je u domaćem postupku vođen kazneni postupak zbog kaznenog djela prijetnje u kojem je podnositelj, na temelju vještačkog nalaza psihijatra proglašen neubrojivim. Podnositelj je tijekom tog postupka pokušao osporiti predmetni nalaz, te je kao protudokaz podnio mišljenje psihijatra kod kojeg se liječio godinama te predložio njegovo saslušavanje u postupku, koji dokazi nisu prihvaćeni od strane nadležnog suda. Nakon kaznenog postupka, vođen je postupak prisilnog smještaja podnositelja u psihijatrijsku ustanovu zatvorenog tipa.

Europski sud je utvrdio kako je zbog nemogućnosti podnositelja da tijekom kaznenog postupka ospori nalaz vještaka narušeno načelo pravičnog suđenja iz čl. 6. Konvencije. Činjenica da nadležni sud nije prihvatio niti jedan dokaz predložen od strane podnositelja u tom pogledu, Europski sud je smatrao narušavanjem principa jednakosti stranaka u postupku (equality of arms). Također, Europski sud je utvrdio da je čl. 6. Konvencije povrijeđen i u naknadno vođenom postupku prisilnog smještaja u psihijatrijsku ustanovu zbog činjenice da niti jedno nadležno tijelo nije preispitalo postoji li još uvijek potreba za prisilnim smještajem podnositelja u psihijatrijsku ustanovu, imajući u vidu činjenicu da je od prvog naloga za smještajem podnositelja prošlo dosta vremena u kojem podnositelj nije svojim ponašanjem ukazivao na to da predstavlja prijetnju za sebe ili druge.

Ova presuda nije konačna. Dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice. Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP