Nova odluka - Elezović protiv Hrvatske

Slika /slike/elezovic.jpg

Otkaz stanarskog prava nije povrijedio ljudska prava

Dana 28. ožujka 2019. g. Europski sud za ljudska prava donio je odluku kojom je utvrdio da je tužba tužitelja Vitomira i Marije Elezović očigledno neosnovana. Tužitelji su tvrdili da je otkaz njihovog stanarskog prava povrijedio njihovo pravo na dom i pravo na poštivanje njihovog prava vlasništva.

Naime, tužitelji su imali stanarsko pravo na stanu u Puli. Početkom 1992. godine tužitelji su se zatekli u Bosni i Hercegovini, u kojoj je upravo počeo rat, te su zbog ratnih zbivanja do studenog 1992. izbivali iz Republike Hrvatske. U međuvremenu, Ministarstvo obrane je dalo stan na korištenje trećim osobama, u skladu s tadašnjim zakonima. Protiv tužitelja je pokrenut parnični postupak radi otkaza njihovog stanarskog prava, koje je Općinski sud u Puli u konačnici presudom otkazao, utvrdivši da tužitelji u zakonom predviđenom roku nisu iskoristili pravna sredstva protiv trećih osoba radi svog povratka u stan.

Europski sud je utvrdio da je tužiteljima, u skladu s tadašnjom sudskom praksom, morao biti predvidljiv otkaz njihovog stanarskog prava u slučaju da ne koriste pravna sredstva protiv trećih osoba radi povrata posjeda stana. Nadalje, Europski sud se složio sa hrvatskim sudovima da nije postojala realna prepreka za tužitelje da u roku od šest mjeseci ta pravna sredstva i iskoriste, imajući u vidu trenutak kada su se vratili iz ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine i saznali da su treće osobe u njihovom stanu.

Prema tome, tužiteljima nisu povrijeđena njihova ljudska prava zbog otkaza stanarskog prava.

Ova odluka je konačna, te protiv nje nije dopušteno niti jedno pravno sredstvo. Dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice. Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP