Nova presuda ESLJP - Zahirović protiv Hrvatske

Povreda prava na pošteno suđenje u kaznenom postupku
 

Dana 25. 4. 2013. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je g. Zajku Zahiroviću povrijeđeno pravo na pošteno suđenje u kaznenom postupku koji se vodio protiv njega.

Naime, podnositelj je presudom Županijskog suda u Zagrebu osuđen za tri kaznena djela protiv života i tijela, te mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 6 godina. Povodom žalbe Vrhovni sud RH je preinačio tu odluku te je podnositelja osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina.

Europski sud je najprije utvrdio da je nedopušten prigovor podnositelja da nije imao pošteno suđenje u smislu nepristranosti suđenja jer je isti sudac odlučivao o njegovom pritvoru, a kasnije i o njegovoj krivnji i kazni, iz razloga što podnositelj tijekom prvostupanjskog postupka nikada nije prigovarao toj nepristranosti, a niti je zatražio izuzeće tog suca.

Međutim, Sud je utvrdio da je podnositelju povrijeđeno pravo na pošteno suđenje u smislu prava na jednakost stranaka u postupku iz razloga što Vrhovni sud RH u žalbenom postupku nije dostavio podnositelju na znanje i eventualno očitovanje, podnesak kojeg je zajedno sa spisom predmeta tom sudu podnio zamjenik Državnog odvjetnika RH.

Osim toga, Europski sud je utvrdio povredu prava na pošteno suđenje i zbog toga što podnositelju nije bila dana mogućnost sudjelovanja u raspravi koja je povodom žalbe bila vođena pred Vrhovnim sudom. Naime, Vrhovni sud je na toj raspravi utvrđivao okolnosti odlučne za procjenu visine kazne koja će biti utvrđena podnositelju (kao što je njegovo ponašanje poslije počinjenog kaznenog djela, odnos prema oštećeniku u smislu kajanja i isprike itd.), a prema ocjeni Europskog suda takve okolnosti je Vrhovni sud mogao utvrditi samo na temelju osobnog kontakta sa podnositeljem.

Za utvrđenu povredu konvencijskih prava Sud je podnositelju dodijelio 1,500 EUR.

Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.

Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a ista će biti prevedena na hrvatski jezik, te objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP