Nova presuda - Čutura protiv Hrvatske

Prisilni smještaj bez procesnih garancija

Dana 10. siječnja 2019. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je tužitelju, g. Draganu Čuturi, povrijeđeno pravo na slobodu u postupku prisilnog smještaja u psihijatrijsku ustanovu, protivno čl. 5. Konvencije.
 
Naime, tužitelju je u kaznenom postupku određen prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu, jer je kazneno djelo prijetnje počinio u stanju neubrojivosti. Nakon šest mjeseci boravka u psihijatrijskoj ustanovi, psihijatrijska ustanova predložila je Županijskom sudu u Zagrebu produljenje prisilnog smještaja na daljnjih godinu dana, u svrhu potpunog izlječenja. U tom postupku tužitelja je zastupao odvjetnik po službenoj dužnosti, kojeg mu je odabrao sud. Tužitelju je prisilni smještaj produljen na daljnjih godinu dana.
 
Europski sud je utvrdio da je tužiteljev odvjetnik po službenoj dužnosti pasivno zastupao tužitelja u tom postupku, te da s tim u vezi sudac koji je vodio postupak nije poduzeo nikakve mjere kako bi osigurao učinkovito zastupanje tužiteljevih interesa. Nadalje, sud nije osigurao tužiteljevu nazočnost, a niti nazočnost njegove obitelji na ročištu na kojem se odlučivalo o produljenju prisilnog smještaja, iako ne postoje nikakve naznake da tužitelj nije bio sposoban pratiti raspravu i iznijeti svoje mišljenje o produljenju prisilnog smještaja. Zbog toga je Županijski sud u Zagrebu povrijedio podnositeljevo pravo na slobodu i sigurnost, u smislu čl. 5. Konvencije.
 
Zbog povrede tog konvencijskog prava, Sud je dosudio tužitelju iznos od 10.000 EUR na ime nematerijalne štete, te iznos od 1.730 EUR na ime troškova postupka.
 
Ova presuda je konačna, te protiv nje nije dopušteno niti jedno pravno sredstvo. Dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice. Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP