Europski sud za ljudska prava testirat će novu praksu koja uključuje posebni stadij postupaka za mirno rješenje spora

Europski sud za ljudska prava odlučio je od 1. siječnja 2019. godine uvesti novu praksu u odnosu na sve države ugovornice, koja uključuje posebni stadij postupka za mirno rješenje spora. Sud će odlučiti hoće li nastaviti s tom praksom nakon isteka jednogodišnjeg razdoblja testiranja.

Svrha uvođenja takvog stadija je pojednostavniti prijateljska rješenja sporova.

Nova praksa u suštini sadrži dva aspekta. Prvo, Tajništvo suda će u pravilu iznijeti prijedlog za postizanje prijateljskog rješenja kad tužene vlade prime obavijest o zahtjevima[1]. Drugo, postojat će dva različita stadija u postupku: stadij u trajanju od 12 tjedana (postupak za mirno rješavanje spora) i daljnji stadij izrade očitovanja u trajanju od 12 tjedana (postupak sa razmjenom očitovanja).

Trenutno se ova dva postupka vode usporedno; Vladama se dodjeljuje 16 tjedana da podnesu svoja očitovanja o dopuštenosti i osnovanosti zahtjeva.  Unutar prvih osam tjedana tog razdoblja dužne su također obavijestiti Sud i o tome jesu li spremne sklopiti prijateljsko rješenje.

Temeljem nove prakse, Tajništvo neće iznijeti prijedlog za prijateljsko rješenje spora u svakom pojedinačnom predmetu: postoje iznimke, na primjer predmeti koji se odnose na nova pitanja koja Sud nikada nije ispitao ili predmeti u kojima, zbog nekog određenog razloga, ne bi bilo primjereno predložiti prijateljsko rješenje spora.

Sud će nastaviti trenutnu praksu objave informacija o sadržaju predmeta na HUDOC-u kada Vladama dostavlja obavijest o zahtjevima. Pisma poslana strankama u ovom stadiju biti će promijenjena kako bi objasnila novu praksu.    
 
[1] U skladu sa pravilom 54. Poslovnika Suda, vijeće od sedam sudaca može odlučiti da skrene pozornost vladi države ugovornice da zahtjev protiv te države stoji pred Sudom (takozvani „komunikacijski postupak“)
 


Pisane vijesti