Nova presuda - Adžić (2) protiv Hrvatske

Slika /slike/adžić.jpg

Sudski postupak radi povratka djeteta na temelju Haaške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece nije bio pošten jer hrvatski sudovi u isti nisu uključili podnositelja u mjeri dovoljnoj za zaštitu njegovih interesa

Dana 2. svibnja 2019. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio povredu prava na pošteno suđenje (čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda), te povredu prava na poštovanje  obiteljskog života (čl. 8. Konvencije). 

U pogledu povrede prava na pošteno suđenje  Sud je ponovio da pravo na „javno saslušanje“ nužno podrazumijeva pravo na „usmeno saslušanje“ pred barem jednom razinom nadležnosti, osim kad postoje iznimne okolnosti koje mogu opravdati donošenje odluke bez takvog saslušanja. Istaknuo je da zahtjevi učinkovitosti i ekonomičnosti postupka sami po sebi ne mogu opravdati donošenje odluke bez saslušanja osim kad se predmet odnosi na isključivo pravna ili izrazito tehnička pitanja, što u ovom predmetu nije bio slučaj, a posebice to nije opravdano u ovom predmetu koji je trajao gotovo tri godine do trenutka kad je odbijen zahtjev za održanjem ročišta. Dodatno, Sud je istaknuo kako je saslušanje prilika da stranke svoje argumente izmijene usmeno, čija važnost se ne smije podcijeniti, te da je saslušanje prilika i sudu da razjasni, ne samo određena činjenična, nego i pravna pitanja u neposrednoj komunikaciji sa strankama. 

U pogledu povrede prava na obiteljski život podnositelja zahtjeva Sud je utvrdio da hrvatski sudovi nisu podnositelja uključili u postupak povrata djeteta, konkretno podnositelj nije bio uključen u postupak stručne procijene psiholoških posljedica koje bi djetetu nastale u slučaju njegovog premještaja u novu okolinu, dok se odluka suda kojom je odbijen podnositeljev zahtjev za povratkom djeteta temeljila upravo na toj opasnosti, propisanoj čl. 13. st. 1. (b) Haške konvencije.

Ova odluka nije konačna. Dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice. Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP