Nova odluka - X i drugi protiv RH

Zahtjev podnositelja je odbačen kao preuranjen

Dana 23. rujna 2014. godine Europski sud za ljudska prava donio je odluku kojom je odbacio zahtjev podnositelja podnesen temeljem članka 8. Konvencije (pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života) te članka 6. stavak 1. (pravo na pošteno suđenje) i članka 14. (zabrana diskriminacije).

Podnositelji zahtjeva su majka i dvoje djece. Tijekom brakorazvodne parnice, djeca su privremeno dodijeljena na skrb majci, a ocu je dodijeljeno pravo na susrete i druženja s djecom.

Dana 21. prosinca 2011. sud je donio presudu kojom se prvoj podnositeljici i njezinom bivšem suprugu oduzima pravo da žive sa svojom djecom i odgajaju ih, te se djecu povjerava na čuvanje i odgoj ustanovi za nezbrinutu djecu. Presuda je postala pravomoćna, ali kako nije izvršena u roku od godinu dana, nadležni sud je dana 17. prosinca 2012. donio novu odluku o oduzimanju prava na zajednički život i odgoj, koja je također postala pravomoćna, ali ni ona nije izvršena u roku od godine dana. Novom odlukom od 17. prosinca 2013. godine nadležni sud je na identičan način prvoj podnositeljici i njezinom bivšem suprugu oduzeo pravo na život sa djecom i njihov odgoj.

Dana 17. lipnja 2014. Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio povredu ustavnih prava podnositelja zahtjeva na pošteno suđenje i prava na obiteljski život, te ukinuo odluke nižih sudova i vratio predmet na ponovno suđenje.

Europski sud je utvrdio kako je Ustavni sud ukinuo posljednju odluku o oduzimanju roditeljske skrbi i vratio predmet na ponovno suđenje. Ujedno, Europski sud je primijetio da dvije prethodne odluke koje se odnose na oduzimanje skrbništva nisu izvršene, te da više ne mogu biti izvršene.

Zbog toga što postupak još uvijek nije okončan pred nadležnim hrvatskim tijelima, Europski sud je utvrdio da je zahtjev podnositelja preuranjen i očigledno neosnovan.

Ova odluka je dostupna na web stranici Suda na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP