Nova odluka - Šare protiv Hrvatske

Nema povrede prava na pristup Vrhovnom sudu

Dana 14. veljače 2019. g. Europski sud za ljudska prava donio je odluku kojom je utvrdio da je očigledno neosnovana tužba g. Ante Šare (tužitelja), koji je smatrao da mu je povrijeđeno pravo na pristup sudu zbog toga što je Vrhovni sud odbacio njegovu reviziju, izjavljenu protiv presude Županijskog suda u Šibeniku.
 
Naime, Vrhovni sud odbacio je tužiteljevu reviziju, utvrdivši da je vrijednost predmeta spora u parnici koju je tužitelj pokrenuo preniska, zbog čega je u njegovom slučaju revizija nedopuštena, u smislu relevantnih odredaba ZPP-a.
 
Tužitelj je prigovarao da je način na koji je Vrhovni sud izračunao vrijednost predmeta spora nepravilna, zbog čega mu je u konačnici povrijeđeno njegovo pravo na pristup sudu.
 
Europski sud je utvrdio da je način na koji je Vrhovni sud primijenio i protumačio mjerodavne odredbe domaćeg prava koje se odnose na utvrđivanje vrijednosti predmeta spora spada u njegovu vlastitu diskrecijsku ocjenu, koju on (Europski sud) nije ovlašten preispitivati.
 
 Stoga je utvrdio da je prigovor povrede prava na pristup sudu očigledno neosnovan.
 
Ova odluka je konačna, te protiv nje nije dopušteno niti jedno pravno sredstvo. Dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP