Nova odluka - Ringwald i Ringwald protiv Hrvatske

Tužbe radi povrede presumpcije nevinosti nisu dopuštene

Dana 14. veljače 2019. g. Europski sud za ljudska prava donio je odluku kojom je utvrdio da su nedopuštene tužbe Stipe Ringwalda (I-tužitelj) i Vesne Ringwald (II-tužiteljice) u kojima su oni tvrdili da je na njihovu štetu povrijeđeno načelo presumpcije nevinosti, te pravo na pošteno suđenje i pravo na poštivanje njihovog privatnog života.
 
Naime, protiv oba tužitelja se pred Županijskim sudom u Splitu vodio kazneni postupak zbog kaznenog djela zlouporabe opojnih droga. Tužitelji su u konačnici osuđeni na zatvorske kazne. Suđenju je prethodila kriminalističke istraga, u kojima su korištene tajne mjere praćenja i snimanja telefonskih razgovora tužitelja. I-tužitelj je tijekom suđenja prigovarao da je povrijeđena presumpcija njegove nevinosti, zašto što su policajci prije pokretanja kaznenog postupka javno, na tiskovnoj konferenciji, izjavili da su oba tužitelja krivi za navedeno kazneno djelo. Odlučujući o takvom prigovoru, Vrhovni sud je utvrdio da su policajci doista dali neprimjerene izjave medijima, koje su bile protivne načelu presumpcije nevinosti, u smislu čl. 28. Ustava. Međutim, Vrhovni sud je utvrdio da takve izjave nisu utjecale na poštenost suđenja tužiteljima.
 
Odlučujući o tom prigovoru tužitelja, Europski sud je utvrdio da niti I-tužitelj, a niti II-tužiteljica nisu iscrpili sva pravna sredstva prije nego što su podnijeli svoje tužbe Sudu zbog povrede načela presumpcije nevinosti.
 
Naime, I-tužitelj nije podnio tužbu radi naknade štete nadležnom hrvatskom sudu, koju je, prema mišljenju Suda, trebao podnijeti temeljem presude Vrhovnog suda u kojoj je utvrđena povreda ustavnog načela presumpcije nevinosti. S druge strane, II-tužiteljica nikada nije, za razliku od I-tužitelja, niti isticala prigovor povrede presumpcije nevinosti u postupku pred Županijskim sudom u Splitu i Vrhovnim sudom Republike Hrvatske.
 
Stoga je Sud odbacio njihove tužbe u tom dijelu temeljem čl. 35. Konvencije.
 
Tužitelji su još prigovarali i da su njihovi telefonski razgovori nadzirani temeljem sudskih naloga suda koji nisu bili dovoljno obrazloženi, protivno čl. 6. i 8. Konvencije, ali je Sud te prigovore odbacio utvrdivši da su nalozi Županijskog suda u Šibeniku bili u dovoljnoj mjeri obrazloženi.
 
Ova odluka je konačna, te protiv nje nije dopušteno niti jedno pravno sredstvo. Dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice. Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP