Nova odluka - M.M. protiv Hrvatske

Slika /slike/shutterstock_127229147_cr.jpg

Podnositeljev zahtjev koji se odnosi na navodno nezakonito postupanje policije nije dopušten jer isti nije iscrpio sva učinkovita domaća pravna sredstva

Europski sud za ljudska prava je 21. studenog 2019. g. objavio odluku u predmetu M.M. protiv Hrvatske kojom je proglasio zahtjev podnositelja nedopuštenim, zbog toga jer podnositelj nije poštivao načelo supsidijariteta konvencijske zaštite, odnosno nije svoje prigovore iznio domaćim tijelima prije obraćanja Europskom sudu.

Podnositelj je podnio zahtjev Europskom sudu prigovarajući da nadležna državna tijela, prije svega policija, nisu poduzeli sve dostupne mjere i radnje kako bi spriječile ubojstvo podnositeljeve supruge i majke koje je u stanju psihičkog rastrojstva počinio sin podnositelja. Podnositelj je protiv Republike Hrvatske pokrenuo i parnični postupak za naknadu štete smatrajući da su nadležna državna tijela svojim radnjama odnosno nesprečavanjem spornog događaja prouzročila štetu. Postupak je još uvijek u tijeku pred nadležnim sudom.

Odlučujući u ovom predmetu, a nakon razmjene očitovanja između stranaka, Europski sud je utvrdio kako je domaći postupak još uvijek u tijeku te kako je u tom postupku, u principu, podnositelj iznio iste prigovore koje je iznio i pred Europskim sudom. Europski sud je ponovio kako ne može odlučivati o činjenicama i prigovorima koje prethodno nisu razmotrili domaći sudovi, te je stoga odbio zahtjev podnositelja kao nedopušten. U pogledu podnositeljevog prigovara da isti u Republici Hrvatskoj nije imao učinkovito domaće pravno sredstvo za zaštitu svojih prava, Europski sud je isti ocijenio očigledno neosnovanim imajući u vidu da je podnositelj pokrenuo i kazneni postupak protiv policijskih djelatnika kao i na trenutno tekući parnični postupak.

Slijedom navedenog, Europski sud je zaključio kako je podnositelj imao i još uvijek ima na raspolaganju učinkovito domaće pravno sredstvo, te da će domaća tijela donijeti svoje odluke u tekućim postupcima i odlučiti o podnositeljevim prigovorima. Tek nakon što te odluke budu donesene i pravni put iscrpljen, podnositelj se može obratiti Europskom sudu svojim zahtjevom. Ova odluka Europskog suda je konačna.

Odluka je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100. 
 

Pisane vijesti