Najava odluke u međudržavnom sporu - Slovenija protiv Hrvatske

Slika /slike/Strasbourg-_European_Court_of_Human_Rights-.jpg

Europski sud za ljudska prava objavit će 16. prosinca 2020. u 11 sati odluku u predmetu po tužbi Republike Slovenije protiv Republike Hrvatske

Dana 16. prosinca 2020. godine veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava (dalje: ESLJP) objavit će odluku u predmetu R Slovenija protiv R Hrvatske (zahtjev br. 54155/16). Ovaj međudržavni spor odnosi se na potraživanja Ljubljanske banke prema hrvatskim tvrtkama na temelju zajmova danih u vrijeme bivše Jugoslavije.
 
Ljubljanska banka je pred hrvatskim sudovima od 1991. pa nadalje pokrenula brojne parnične postupke radi naplate neplaćenih i dospjelih potraživanja po kreditnim zajmovima i jamstvima odobrenim hrvatskim tvrtkama koje posluju većinom u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru. Ovrha potraživanja Ljubljanske banke je u većini slučajeva postala nemoguća jer su dužnici bankrotirali ili su prestali postojati.
 
Pozivajući se na višestruke povrede Konvencije za zaštitu ljudskih prava i teljemljnih sloboda; čl. 6. st. 1. (pravo na pošteno suđenje), čl. 13. (pravo na djelotvorni pravni lijek) i čl. 14. (zabrana diskriminacije) te čl. 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju (zaštita imovine), Slovenija pred ESLJP-om tvrdi da su hrvatske vlasti spriječile Ljubljansku banku u ovrsi i naplati dugova od svojih hrvatskih dužnika. Ujedno, traži i isplatu pravedne naknade koja bi odgovarala gubicima koje je Ljubljanska banka pretrpjela zbog navodnih povreda konvencijskih prava (više od 429 milijuna EUR-a).
 
Hrvatska tvrdi da ESLJP nije nadležan odlučiti o ovom zahtjevu jer je Ljubljanska banka vladina organizacija, u vlasništvu Republike Slovenije i pod upravom slovenskog Fonda za sukcesiju, da ESLJP nije nadležan odlučivati o zahtjevima vladinih organizacija niti je namjera Konvencije štititi financijske interese država, već pojedinaca i nevladinih organizacija koje su žrtve povreda upravo od strane država.

Hrvatska također tvrdi da nije bilo administrativne prakse u odnosu  na način vođenja i odlučivanja u sudskim postupcima u kojima je Ljubljanska banka bila stranka pred hrvatskim sudovima, te da u ovom predmetu nisu iscrpljena sva domaća djelotvorna pravna sredstva niti je poštivan šestomjesečni rok za podnošenje zahtjeva ESLJP-u.
 
Slovenija je podnijela zahtjev ESLJP-u 15. rujna 2016., a usmeno ročište održano je 12. lipnja 2019.

Zastupnica će nakon uvida u odluku Suda izdati priopćenje za medije.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/6444-600.

Pisane vijesti