Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetima Statileo i dr.

Slika /slike/DH Statileo.jpg

Potpredsjednik Vlade i ministar g. Bačić u Odboru ministara Vijeća Europe govorio o izvršenju presuda Europskog suda u predmetima Statileo i dr. (tematika vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci)

Dana 6. lipnja 2023. potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, g. Branko Bačić, predstavio je u Odboru ministara Vijeća Europe mjere koje je Republika Hrvatska do sada poduzela i planira poduzeti u cilju rješavanja pitanja zaštite prava vlasništva vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci, a koja je apostrofirao Europski sud za ljudska prava u grupi presuda Statileo i dr.
 
Izvijestio je o namjeri žurne izmjene zakonodavstva kojim će biti izvršene presude Europskog suda, ali i odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske. Naime, Ustavni sud je već ranije donesene zakonske odredbe u cilju izvršenja presuda Europskog suda ukinuo, smatrajući da država treba uspostaviti pravedniju ravnotežu između interesa vlasnika stanova i zaštićenih najmoprimaca koji žive u tim stanovima.     
 
Potpredsjednik Bačić istaknuo je i promjene sudske prakse hrvatskih sudova koji nakon presuda Europskog suda, uvažavajući utvrđenja tog Suda i sukladno hrvatskim propisima, dosuđuju vlasnicama stanova naknadu razlike između zaštićene i odgovarajuće najamnine. 
 
U raspravi nakon predstavljanja mjera sudjelovao je velik broj država članica Vijeća Europe koje su podržale predstavljene mjere i pozvale hrvatske vlasti da što prije usvoje zakonodavstvo koje će adresirati uzroke povrede Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda utvrđene u presudama Statileo i dr., te su ohrabrile hrvatske sudove da i dalje nastave razvijati sudsku praksu u skladu s konvencijskih standardima.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr  ili broj telefona 01/6444 600.

Pisane vijesti