Analize presuda

Slika /slike/hodžić.jpg

Bivolaru i Moldovan protiv Francuske i Sanchez-Sanchez protiv Ujedinjene Kraljevine

Ured zastupnika Republike Hrvatske pripremio je dvije analize presuda koje se odnose na izručenje kazneno osuđenih osoba.

U presudi Bivolaru i Moldovan protiv Francuske Europski sud je pojasnio uvjete za primjenu presumpcije ekvivalentne zaštite u sporovima koji se odnose na izvršenje europskog uhidbenog naloga. Presumpcija ekvivalentne zaštite podrazumijeva da je radnja države poduzeta temeljem pravnih obveza koje proizlaze iz prava EU opravdana sve dok EU štiti temeljna prava, kako u pogledu ponuđenih materijalnih jamstava tako i u pogledu mehanizama koji kontroliraju njihovo poštovanje, na način koji je barem ekvivalentan onome koji pruža Konvencija. U odnosu na prvog podnositelja zahtjeva u ovom predmetu Europski sud je zaključio da nije postojala čvrsta činjenična osnova na temelju koje je francusko tijelo izvršenja moglo utvrditi postojanje stvarnog rizika od povrede članka 3. Konvencije na osnovu kojeg bi odbilo izvršiti europski uhidbeni nalog. S druge strane, utvrdio je povredu tog članka Konvencije u odnosu na drugog podnositelja jer je postojao stvarni rizik da će on biti izložen nečovječnom i ponižavajućem postupanju u zatvoru u Rumunjskoj pa se francusko tijelo izvršenja nije moglo jednostavno osloniti na paušalna jamstva rumunjskih vlasti.

U presudi Sanchez-Sanchez protiv Ujedinjene Kraljevine podnositelj zahtjeva nije dokazao postojanje stvarnog rizika od izricanja kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta u slučaju njegovog izručenja i osude u SAD-u, stoga nije došlo do povrede članka 3. Konvencije.

Analize su dostupne u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava - druge države pod odgovarajućim člankom Konvencije, te u rubrici Sudska praksa - Analize presuda i odluka.

Pisane vijesti