Analiza presude - Malagić protiv Hrvatske

Slika /slike/analize.jpg

Nadležna tijela poduzela su odgovarajuće mjere u odgovarajuće vrijeme kako bi zaštitila podnositeljičin tjelesni integritet uzimajući u obzir poseban kontekst nasilja u obitelji

Ured zastupnika pripremio je analizu presude Malagić protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud presudio da nije povrijeđen čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jer je država poduzela sve potrebne mjere da zaštiti tjelesni integritet podnositeljice zahtjeva u kontekstu nasilja u obitelji.
 
Europski sud je zaključio da je podnositeljica zahtjeva imala na raspolaganju odgovarajući pravni okvir koji joj je dopuštao da se žali na nasilje u obitelji i da traži zaštitu, da su domaća tijela provela autonomnu, proaktivnu i sveobuhvatnu procjenu rizika uzimajući u obzir specifičnu dinamiku nasilja u obitelji i rizik od daljnje eskalacije nasilja, te da odluka domaćeg suda o ukidanju mjere opreza podnositeljičinom bivšem suprugu nije bila ni nerazumna ni očigledno nerazmjerna.
 
Analiza je dostupna u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske pod odgovarajućim člankom Konvencije, te u rubrici Sudska praksa - Analize presuda i odluka.


Pisane vijesti