Analiza presude - Jurica protiv Hrvatske

Slika /slike/jurica.jpg
Ured zastupnika pripremio je analizu presude Jurica protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud presudio da je Republika Hrvatska podnositeljici zahtjeva povrijedila pravo na suđenje u razumnom roku, ali nije povrijedila njezino pravo na poštovanje privatnog života iz članka 8. Konvencije.
 
U ovom predmetu Europski sud je ocjenjivao pitanje neovisnosti i nepristranosti vještaka u parničnom postupku za naknadu štete zbog nesavjesnog liječenja. Istaknuo je da se objektivnost mišljenja vještaka ne može automatski dovesti u sumnju zbog činjenice da su oni stručnjaci liječnici koji rade u domaćem zdravstvenom sustavu. Ono što je važno jest da sudjelovanje vještaka u postupku prate odgovarajuća postupovna jamstva koja osiguravaju njihovu formalnu i de facto neovisnost i nepristranost.
 
Europski sud je utvrdio da u Republici Hrvatskoj postoji nekoliko takvih jamstava (u Pravilniku o stalnim sudskim vještacima te Zakonu o parničnom postupku), stoga je Republika Hrvatska ispunila svoje pozitivne obveze iz članka 8. Konvencije u pogledu osiguranja neovisnosti i nepristranosti vještaka.
 
Analiza je dostupna u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske pod odgovarajućim člankom Konvencije, te u rubrici Sudska praksa - Analize presuda i odluka.

Pisane vijesti