Preporuke Odbora ministara Vijeća Europe

Odbor ministara je tijelo koji odlučuje o aktivnostima Vijeća Europe.

Svaka država članica Vijeća Europe ima u Odboru ministara jednog predstavnika, a svaki predstavnik raspolaže jednim glasom. Predstavnici u Odboru su ministri vanjskih poslova.

Na preporuku Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, ili na vlastiti poticaj, Odbor ministara razmatra poduzimanje mjera potrebnih za ostvarivanje cilja Vijeća Europe, uključujući sklapanje konvencija i sporazuma te prihvaćanje zajedničke politike vlada država članica glede pojedinih pitanja. O zaključcima Odbora ministara države članice obavještava glavni tajnik Vijeća Europe.

U određenim slučajevima zaključci Odbora ministara mogu imati oblik preporuka vladama država članica. Odbor može pozivati vlade država članica da ga izvješćuju o tome što su poduzele u cilju provedbe takvih preporuka. Preporuke se razlikuju od ostalih načina komunikacije između Odbora ministara i vlada država članica jer sadrže mjere kojima se nastoji osigurati praktična primjena međunarodnih standarda koje postavlja Vijeće Europe.

Iako preporuke nisu pravno obvezujuće, njima se razrađuju postojeći sporazumi u okviru Vijeća Europe, osigurava primjena i ujednačeno tumačenje Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, osigurava izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava te se uspostavljaju međunarodni standardi kojima se osigurava ostvarivanje ciljeva Vijeća Europe.

Ovaj odjeljak sadrži najznačajnije preporuke Odbora ministara koje se odnose na tumačenje i primjenu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava.