Zajednička analiza presuda Mirjana Marić protiv Hrvatske, Kirinčić i drugi protiv Hrvatske te Glavinić i Marković protiv Hrvatske

Slika /slike/Strasbourg-_European_Court_of_Human_Rights-.jpg
Ured zastupnika pripremio je zajedničku analizu presuda u kojima je Europski sud razmatrao povrede prava na suđenje u razumnom roku te prava na djelotvoran pravni lijek.

Tako je u predmetima Mirjana Marić protiv Hrvatske, Kirinčić i drugi protiv Hrvatske te Glavinić i Marković protiv Hrvatske Europski sud utvrdio da ubrzavajuće pravno sredstvo iz Zakona o sudovima 2013. i ustavna tužba u razdoblju od 23. siječnja do svibnja 2019. nisu bila djelotvorna pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.  

Predmetna analiza dostupna je je u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske pod odgovarajućim člancima Konvencije, te u rubrici Analize presuda i odluka.

Pisane vijesti