Projekt „Promicanje vladavine prava i temeljnih prava kroz kvalitetno učenje na daljinu u hrvatskom pravosuđu“

Slika /slike/kick off.jpg

Održana svečanost predstavljanja projekta „Promicanje vladavine prava i temeljnih prava kroz kvalitetno učenje na daljinu u hrvatskom pravosuđu“

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava partner je Pravosudnoj akademiji i Vijeću Europe u projektu „Promicanje vladavine prava i temeljnih prava kroz kvalitetno učenje na daljinu u hrvatskom pravosuđu“. Cilj ovog projekta je pružanje podrške Pravosudnoj akademiji u unaprjeđenju metodologije, pomagala i stručnih znanja za izradu i provedbu visokokvalitetne edukacije, posebno u području ljudskih prava i vladavine prava, prilagođenih potrebama hrvatskog pravosuđa.

Pandemija COVID-19 uzrokovala je brojna ograničenja u provođenju programa edukacija te ukazala na potrebu za održavanjem edukacija u online-formatu i razvojem digitalnih alata s ciljem nesmetanog nastavka provedbe programa edukacija, posebice ako se slični izazovi pojave u budućnosti. Svrha ovog projekta je jačanje kapaciteta za online obuku Pravosudne akademije uz stručnu podršku Ureda zastupnika i Vijeća Europe.

Dana 16. studenog 2021. održat će se svečanost predstavljanja projekta u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Provedba projekta trajat će 20 mjeseci.

Projekt financira Europska unija iz Instrumenta tehničke podrške, a provodi ga Vijeće Europe u suradnji s Europskom komisijom, Glavnom upravom za podršku strukturnim reformama.

Pisane vijesti