Priopćenje za javnost povodom medijskih napisa o predmetu M.H. protiv Hrvatske

Slika /slike/C03HBD_2320723b.jpg

Odbijanjem zahtjeva za preispitivanjem presude M.H. i drugi protiv RH Europski sud za ljudska prava nije utvrdio da je Hrvatska odgovorna za smrt M.H. 

Povodom pisanja određenih medija da je Europski sud za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Europski sud) potvrdio da je Hrvatska odgovorna za smrt mldb. M. H. ističe se da Europski sud to nije potvrdio odbijanjem zahtjeva za preispitivanjem presude, niti je to utvrdio u svojoj presudi koju je donio 18. studenog 2021.
 
Europski sud je vrlo jasno u presudi naveo da je RH povrijedila Konvenciju jer nije provela učinkovitu istragu smrti djevojčice M.H.
 
Je li i tko odgovoran za njezinu smrt utvrdit će se detaljnom službenom istragom koju će provesti nadležna domaća tijela u okviru izvršenja presude Europskog suda. Postupanje i odluke domaćih tijela moći će preispitati domaći sudovi sve do Ustavnog suda Republike Hrvatske.      
 
Nadalje, ovom presudom Europski sud nije utvrdio da su vršeni bilo kakvi pritisci bilo koga na organizacije civilnog društva - branitelje ljudskih prava, niti je utvrđeno da bi ih se sprječavalo u postupanjima koja obavljanju sukladno svom mandatu.  
 
Ova presuda je individualna i odnosi se na točno određenu obitelj. Dakle, Europski sud nije presudio da su problemi utvrđeni tom presudom u Hrvatskoj sistemske naravi.
 
Uz problem neučinkovite istrage Europski sud je utvrdio povredu članka 3. Konvencije zbog uvjeta smještaja mldb. djece u Centru u Tovarniku. Europski sud nije utvrdio povredu tog konvencijskog prava u odnosu na punoljetne podnositelje zahtjeva koji su također tamo boravili s djecom.
 
Zbog dugotrajnosti trajanja postupaka za traženje azila pred upravnim sudovima i zbog nemogućnosti učinkovitog osporavanja rješenja kojima je podnositeljima bila ograničena sloboda kretanja dok su bili u Tovarniku, Europski sud je utvrdio povredu čl. 5. Konvencije, dok je povredu čl. 34. Konvencije utvrdio zbog nemogućnosti ostvarenja nesmetanog kontakta između podnositelja i njihove izabrane odvjetnice.
 
Ujedno, Europski sud je smatrao da su podnositelji, koji su ilegalno pokušali ući a teritorij Republike Hrvatske u noći 21. studenog 2017., bili protjerani suprotno zabrani kolektivnog protjerivanja. I druge države Europske unije suočene s velikim priljevom migranata na žalost imaju slične predmete pred Europskim sudom (npr. Italija, Grčka, Poljska, Francuska itd.). 
 
Ova presuda je konačna, te će uslijediti postupak njezinog izvršenja.

Pisane vijesti