Poziv na testiranje za prijam u državnu službu za radno mjesto stručnog suradnika

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 89/2017, od 6. rujna 2017. godine za prijam u državnu službu stručnog suradnika u Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava objavila je poziv na testiranje kandidata. 

POZIV NA TESTIRANJE

Pisane vijesti