Objavljeni prijevodi presuda i odluka Europskog suda u odnosu na Hrvatsku - kolovoz 2022.

Slika /slike/ecthr.jpg
Ispunjavaljući svoju zadaću širenja znanja o Konvenciji i praksi Europskog suda, Ured zastupnika u kolovozu 2022. godine osigurao je prijevod sljedećih presuda i odluka koje je taj Sud donio u odnosu na Republiku Hrvatsku:
 
Vlahov - Presuda - 5. 5. 2022. 
Dragan Kovačević - 12. 5. 2022. 
Štitić - Odluka o nedopuštenosti - 14. 6. 2022. 
Dolić i Hasani - Odluka o nedopuštenosti - 14. 6. 2022.
Huber - Presuda - 7. 7. 2022.

Presude i odluke dostupne su u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava (Republika Hrvatska) pod odgovarajućim člankom Konvencije. 
 
Prijevodi preuda i odluka objavljeni na stranicama Ureda zastupnika nisu službeni tekstovi Europskog suda za ljudska prava. Službeni tekstovi presuda i odluka na engleskom i/ili francuskom jeziku, kako protiv Republike Hrvatske tako i protiv drugih država, mogu se pronaći na službenim stranicama Europskog suda putem pretraživača sudske prakse HUDOC.


Pisane vijesti