Objavljen Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava za razdoblje od siječnja do ožujka 2017. godine

Ured zastupnika pripremio je Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava u razdoblju od siječnja do ožujka 2017. godine, u kojem je izdvojio značajne presuda Europskog suda u tom razdoblju i pripremio njihove sažetke. 

U prvom dijelu 2017. godine Europski sud donio je niz zanimljivih presuda i odluka, od kojih neke izdvajamo u ovom Pregledu prakse.

U dvije presude Velikog vijeća Sud se bavio kaznom doživotnog zatvora. U presudi Velikog vijeća u predmetu Hutchinson protiv Ujedinjenog Kraljevstva Sud je ispitivao jesu li uvjeti za preispitivanje doživotne kazne zatvora u skladu s Konvencijom. U presudi Velikog vijeća Khamtokhu i Aksenchik protiv Rusije Sud je razmatrao predstavljaju li izuzeci od izricanja kazne doživotnog zatvora diskriminaciju prema spolu i prema dobi.

Veliko vijeće Suda odlučivalo je i o povredi prava na slobodu kretanja u predmetu De Tommaso protiv Italije u kojem je podnositelj tvrdio da ograničenje njegove slobode kretanja nije bilo zakonito. Ograničenje slobode kretanja bilo je predmetom spora i u presudi A.-M.V. protiv Finske.

U još jednom predmetu Velikog vijeća protiv Italije, Paradiso i Campanelli protiv Italije, Sud je razmatrao navodnu povredu prava na obiteljski i privatni život zbog oduzimanja djeteta koje su podnositelji pokušali posvojiti na način koji nije bio zakonit.

Veliko vijeće donijelo je značajnu presudu u predmetu Nagmetov protiv Rusije, u kojoj je utvrđeno kako je Sud, pod određenim uvjetima, ovlašten dosuditi pravednu naknadu i onom podnositelju zahtjeva koji nije postavio takav zahtjev na propisani način.

Od presuda protiv Hrvatske izdvajamo presudu Škorjanec u kojoj je Sud razmatrao jesu li hrvatska tijela ispitala motive nasilja prema podnositeljici u svjetlu njene povezanosti s pripadnikom romske nacionalnosti.

U presudi J. i drugi protiv Austrije Sud je razmatrao jesu li austrijske vlasti imale obvezu istraživati navode o kaznenom djelu trgovine ljudima koje je počinjeno u drugoj državi.

U presudi Mitrović protiv Srbije Sud je utvrđivao je li podnositelj  zahtjeva zakonito služio kaznu zatvora u Srbiji na temelju presude koju je donio sud „Republike Srpske Krajine“.

Povreda slobode izražavanja zbog onemogućavanja novinarima da prate događanja u Parlamentu utvrđena je u presudi Selmani i drugi protiv Makedonije.

O diskriminaciji žena u kontekstu obiteljskog nasilja Sud je odlučivao u predmetu Talpis protiv Italije.

U predmetu Bodet protiv Belgije Sud je ocjenjivao je li sudsko vijeće koje je osudilo podnositelja započelo suđenje s predodžbom o krivnji podnositelja.

U presudi Osmanoğlu i Kocabaş protiv Švicarske Sud je ispitivao jesu li švicarske vlasti uspostavile ravnotežu između prava podnositelja na slobodu vjeroispovijedi i javnog interesa da se obvezna nastava provodi u skladu s nastavnim programom. 

Pregled prakse pogledajte ovdje.

Pisane vijesti