Objava publikacije - Prikaz načela ne bis in idem u praksi Europskog suda za ljudska prava

Slika /slike/C03HBD_2320723b.jpg
Ured zastupnika revidirao je publikaciju "Prikaz načela ne bis in idem u praksi Europskog suda za ljudska prava" koja sadrži relevantnu praksu ESLJP-a o tom načelu. U publikaciji je prikazan razvoj ovog načela,  s posebnim naglaskom na standarde koje je taj sud uspostavio nakon presude Maresti protiv Hrvatske. Publikacija je dostupna u rubrici Sudska praksa - Ostale publikacije Ureda.

Pisane vijesti